belka z lotk 2

W imieniu organizatora VII Kongresu Psychologii Sportu przekazujemy Państwu zaproszenia do Uczestnictwa w wydarzeniu, które odbędzie się 17 i 18 marca 2018 r. w Warszawie. 

Informacje na temat Kongresu dostępne są na:

www.kongrespsychologiisportu.pl

www.facebook.com/events/VIIKongresPsychologiiSportu 

loading...