belka z lotk 2

Polski Związek Badmintona informuje, że od 1 stycznia 2018 roku licencje zawodników do lat 15 rejestrowanych po raz pierwszy w ewidencji
zawodników PZBad są bezpłatne przez okres 3 lat.


Wysokość rocznej opłaty za licencje pozostałych zawodników ustala się na 50 zł. 20% z tej kwoty zostaje przekazane Wojewódzkim Związkom w transzach półrocznych na dzień 30 maja i na dzień 30 listopada.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku. Uchwała została podjęta większością głosów: 3 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

loading...