belka z lotk 2

W związku z licznymi telefonami w sprawie obowiązku zgłoszenia obozów sportowych i zgrupowań kadr narodowych osób niepełnoletnich informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obozy sportowe oraz zgrupowania kwalifikowane są jako forma wypoczynku, który podlega wszelkim wymaganiom określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w  tym sankcjom karnym za niezgłoszenie wypoczynku do kuratora oświaty. 
 
Z uzyskanych informacji wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o wypracowanie stanowiska w sprawie wyłączenia z przepisów o wypoczynku dzieci i młodzieży obozów dla zawodników - członków kadr wojewódzkich i kadr narodowych w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i juniora oraz nowelizacji ustawy o sporcie w ww. zakresie. 
 
W przypadku otrzymania informacji o zmianie przepisów w zakresie obowiązku zgłoszenia obozów sportowych i zgrupowań kadr narodowych osób niepełnoletnich opublikujemy je na stronie PZBad. 
 
loading...