belka z lotk 2

Polski Związek Badmintona przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizatorzy obozów i zgrupowań sportowych mają obowiązek zgłoszenia obozu/zgrupowania do kuratorium w terminie 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. 

Aby zgłosić organizację obozu/zgrupowania należy:

  1. wejść na stronę http://wypoczynek.men.gov.pl/
  2. zarejestrować się
  3. przy pomocy aplikacji internetowej dokonać zgłoszenia
  4. wypełnić on-line formularz, a następnie wydrukować go i złożyć, w wersji papierowej w kuratorium oświaty.  

Wydruk formularza wypełnionego on-line składamy do kuratorium właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Zgłoszenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Internetowy wykaz kuratoriów oświaty: https://men.gov.pl/ministerstwo/dla-mediow/kuratoria-oswiaty.html

Istnieje możliwość zgłoszenia obozu lub kolonii elektronicznie, jeżeli dysponujemy podpisem elektronicznym. 

 

loading...