belka z lotk 2

Po przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów i wyborze nowych władz Polskiego Związku Badmintona, wybrany zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem, złożył wnioski do KRS o wpis celem rejestracji zmian.

Poprzedni Zarząd, z prezesem Markiem Zawadką na czele, nie uznając woli przytłaczającej większości delegatów, złożył do KRS swoją uchwałę o zwołaniu zjazdu oraz o odwołaniu tej uchwały, wraz z negatywną opinią prawników, którą zlecił i za którą do dnia dzisiejszego nie zapłacił.

Ponadto, zaraz po zjeździe odwołany Zarząd wysłał pismo do Kancelarii Premiera, w którym próbował udowodnić nielegalność zjazdu! Oczywiście kancelaria Premiera, jako nieodpowiedni adresat przekazała pismo do MSiT, które uznało je za bezzasadne (komunikat na stronie). Działania te są celowe i mają za zadanie wprowadzenie ponownie zamieszania, niejasności i chaosu, jak również wydłużenie czynności związanych z wpisem do KRS.

Po 6-miesięcznym okresie destabilizacji w związku oraz zadłużeniu, które skutkowało likwidacją ośrodka w Warszawie, środowisko badmintonowe wzięło sprawy w swoje ręce i wybrało nowe władze. Efektem niespełna dwumiesięcznej pracy nowego zarządu było przywrócenie działania ośrodka, zatrudnienie zagranicznego trenera – Kim Young Mana, który przed laty odnosił już sukcesy z naszymi zawodnikami oraz wprowadzenie nowego systemu szkoleń. Te działania uspokoiły nastroje wśród zawodników, trenerów i rodziców młodych badmintonistów, niestety nie na długo. Pojawiły się niepokojące plotki w związku z odmową wpisu do KRS, wskutek zabiegów byłego zarządu i odwołanego prezesa.

Pragniemy wyjaśnić, że KRS faktycznie odmówił wpisu zmian, aczkolwiek podkreślenia wymaga fakt, że zadaniem organu jest aktualizacja zmian stanu faktycznego, a nie legalizacja wyborów. Aktualny stan postępowania nie wpływa na legalność działania obecnego zarządu. Wszelkiego rodzaju czynności wszystkich komórek PZBad (sportowa, administracyjna, marketingowa itp.) są wiążące i wywołują zamierzone skutki prawne.

Stanowisko MSiT - jako organu nadzorczego wobec polskich związków sportowych, jest jednoznaczne. Liczymy na to, że po przekazaniu szczegółowych informacji o przebiegu zdarzeń oraz po przekazaniu stanowiska Ministerstwa KRS zaktualizuje informacje o zmianach we władzach Polskiego Związku Badmintona, które zostały skutecznie przeprowadzone.

loading...