belka z lotk 2

Na mocy uchwały nr 190/2018/XIII, Polski Związek Badmintona ogłasza konkurs na Dyrektora Sportowego. Procedura i przebieg konkursu:

- po dokonaniu formalnej oceny dokumentów aplikacyjnych, Komisja konkursowa, może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne do dnia 30 stycznia 2019 roku;

- Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podania przyczyny;

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty oraz zostanie ogłoszony wynik konkursu w dniu 31 stycznia 2019 roku na stronie Polskiego Związku Badmintona.

Szczegółowe ogłoszenie konkursowe znajduje się tutaj

loading...