belka z lotk 2

Na mocy uchwały nr 201/2018/XIII Zarządu PZBad, zostaje zmieniony termin sezonu rozgrywek PZBad na rok 2019 i lata następne, który będzie trwać od 1 września do 31 sierpnia, tym samym przywraca się system rozgrywek wg. roku szkolnego. Mając na uwadze powyższe, zostaje wydłużony sezon rozgrywek 2018 i będzie trwać do 31 sierpnia 2019 roku dla wszystkich kategorii wiekowych.

Zostaje także zmieniona kategoria wiekowa młodzieżowca z dotychczasowych do 22 lat(U22) na do 23 lata(U23).

Zarząd PZBad podjął szereg powyższych decyzji w oparciu o liczne konsultacje oraz obserwacje dotychczasowej sytuacji w PZBad:

1. Przede wszystkim dotychczasowa sytuacja została przeanalizowana i skonsultowana z trenerem Kim Young Manem w kontekście 6-letnigo planu szkolenia.

2. Powyższe zmiany będą stanowić dla trenerów łatwiejszy system szkolenia zawodników (lato: roztrenowanie i obozy przygotowawcze, jesień - turnieje różnej rangi i drużynówki MP, zima: przerwa świąteczna, obozy, wiosna: turnieje, zakończenie sezonu Mistrzostwami Polski).

3. Zmiana ta spowoduje wyrównanie szans dla zawodników w rozwoju fizycznym i psychicznym (przykładowo dotychczasowo: w styczniu zawodnicy 14-letni, rywalizowaliby z zawodnikami prawie 17-letnimi).

4. Powstaje możliwość ułożenia w sposób logiczny imprez rangi mistrzowskiej. Obecnie MP Elity odbywająsięw lutym, zawodnicy nie będący zawodnikami kadry narodowej na początku sezonu mają imprezę główną, MP U-17 (olimpiada Młodzieży) w terminie majowym, MP Młodzieżowców i Juniorów muszą odbyć się do końca października, punktowane MMM odbywają się w marcu.

5. Dotychczasowy stan skracał możliwość finansowania szkolenia zawodników w Kadrach Wojewódzkich o 6 miesięcy. Konkluzja jest oczywista: im dłuższa obecność zawodników Kadrach, tym dłuższa możliwość ich finansowania.

6. Czas wprowadzenia powyższych zmian jest nieprzypadkowy, ponieważ zmiany te przywracają 6 miesięcy sezonu, co także powoduje to, że nie ma potrzeby organizacji 2 Mistrzostw Polski na dotychczasowych zasadach.

7.Wydłużenie wieku młodzieżowca (U23) daje możliwość utrzymania zawodników w dyscyplinie o kolejne 18 miesięcy. Największy ubytek zawodników grających jest po zakończeniu wieku juniora.

8. Ponadto, konsultacje z licznym gronem trenerów, także przyczyniły się do podjęcia powyższej uchwały.

9. W zawodach rangi międzynarodowej będziemy stosować się do przepisów europejskich i światowych.

loading...