belka z lotk 2

Zgodnie z uchwałą nr 202/2018/XIII Zarządu PZBad zostaje wprowadzony nowy Regulamin Sportowy obowiązujący od 01.01.2019 roku.

Treść Regulaminu znajduje się TUTAJ

loading...