belka z lotk 2

Do momentu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego, funkcja pełniącej obowiązki Sekretarza Generalnego, została powierzona Aleksandrze Łojewskiej, na mocy uchwały nr 180/2018/XIII Zarządu PZBad z dnia 1 grudnia 2018 roku. 
loading...