belka z lotk 2

Poniżej wyjaśnienie dotyczące procedury zgłoszenia zawodników do Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów w Kanadzie.

Według komunikatu BWF termin zgłoszeń do turnieju drużynowego mijał 24.07.2018 r.. Z uwagi na fakt, iż w lipcu nie było wiadomo, jak będzie finansowany ten wyjazd, czy na koszt PZBad czy klubów, trener Jacek Niedźwiedzki zaproponował umieszczenie na liście dużej liczby zawodników (tzw. szeroki skład). Na tej liście nie widniały nazwiska Dominiki Kwaśnik i Karola Budnego.


PZBad we wskazanym przez BWF terminie dokonał zgłoszenia online, według składu zaproponowanego przez trenera. Związek otrzymał zwrotną informację z systemu o wpisaniu zawodników, którą przekazał do trenera. Pan Niedźwiecki poinformował mailem, iż nie ma uwag co do zgłoszonego szerokiego składu.


Z uwagi na brak dotacji z MSiT na ten turniej, PZBad nie mógł sfinansować tej imprezy ze środków własnych, zatem wyjazd miał charakter powołania klubowego.
W związku z faktem, iż jest to wyjazd klubowy kluby macierzyste zobowiązane były złożyć zgłoszenia uczestnictwa w wyznaczonym terminie, przed terminem oficjalnych zgłoszeń drużyn do BWF, czego nie uczyniły.


Na uwagę zasługuje sytuacja jednej z zawodniczek, która nie widniała w zgłoszonym szerokim składzie, a chciała uczestniczyć w MŚJ.  Trener klubowy zwrócił się z prośbą do związku o wystosowanie do BWF prośby o dopisanie zawodniczki do składu, która to prośba została rozpatrzona pozytywnie.


Do PZBad nie wpłynęły inne prośby o sprawdzenie czy dopisanie zawodników do szerokiego składu, w tym od trenera ww. zawodników. Kluby tych zawodników nie zgłosiły i nie potwierdziły, czy aby na pewno ich zawodnicy widnieją w zgłoszonym szerokim składzie.

 

Terminy zgłoszeń do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, były inne niż do drużynówki.

loading...