belka z lotk 2

Szanowni Państwo,
w związku z trudną sytuacją finansową PZBad, Zarząd informuje, iż szkolenie KNS (Ośrodek w Warszawie) i szkolenie Grupowe OSSM Warszawa/OSSM Białystok od miesiąca października pozostaje nadal zawieszone.
Szkolenie Centralne Kadr Narodowych U15-U19 również pozostaje zawieszone.
W związku z zaistniałą sytuacją zawodnicy zmuszeni są kontyuuować szkolenie w klubach sportowych.

Szkolenie Parabadmintona jest kontynuowane.

loading...