belka z lotk 2

Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina o Nagrodzie dla Pierwszego Trenera.

TUTAJ można zapoznać się z informacją nt. programu.

Polski Związek Badmintona do dnia 11 listopada 2018 r. przyjmować będzie kandydatury trenerów do Nagrody na Pierwszego Trenera.

Kandydatura taka zawierać powinna:

- imię i nazwisko trenera

- zakres dat współpracy z zawodnikiem

- uzasadnienie spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 - §10 - §11

- oświadczenie trenera podpisane przez kandydata - oryginał (do pobrania ze strony MSiT)

- oświadczenie podpisane przez zawodnika - oryginał (do pobrania ze strony MSiT)

 

Kandydatury prosimy przesyłać na adres Polskiego Związku Badmintona z dopiskiem - Nagroda dla Pierwszego Trenera.

TERMIN: 11 listopad 2018

loading...