belka z lotk 2

W związku z faktem, iż wpłynęły dwa wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, Zarząd PZBad uchwalił większością głosów, iż NZD odbędzie się 1 grudnia 2018 r. O miejscu i porządku obrad związek poinformuje delegatów w późniejszym terminie. 

loading...