belka z lotk 2

Szanowni Państwo,

w związku z trudną sytuacją finansową PZBad, Zarząd związku podjął uchwałę, iż szkolenie KNS (Ośrodek w Warszawie) i szkolenie Grupowe OSSM Warszawa/OSSM Białystok w miesiącu wrześniu zostają zawieszone.

W związku z zaistniałą sytuacją zawodnicy zmuszeni są kontyuuować szkolenie w klubach sportowych.

Szkolenie Centralne Kadr Narodowych U15-U19 oraz szkolenie Parabadmintona pozostaje kontynuowane.

Obecnie trwają intensywne prace Zarządu nad pozyskaniem środków umożliwiających wznowienie szkolenia KNS i szkolenia Grupowego.

loading...