belka z lotk 2

Zarząd Polskiego Związku Badmintona zwraca się z prośbą do członków zwyczajnych o dołożenie starań, by delegaci lub ich pełnomocnicy stawili się na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w Lubinie.

Pełna informacja o Krajowym Zjeździe dostępna jest tutaj

Frekwencja na Zjeździe jest sprawą bardzo ważną, gdyż w porządku obrad zjazdu jest przewidziany punkt głosowanie nad przyjęciem statutu. PZBad jest zobligowany do wprowadzenia zmian w statucie, z uwagi na konieczność dostosowania go do nowej ustawy o sporcie, oraz do wprowadzenia w statucie zmian związanych z wdrażaniem Kodeksu Dobrego Zarządzania wymaganego przez MSiT. 

Zgodnie z par § 65 Statutu uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

W związku z powyższym Państwa obecność na Krajowym Zjeździe jest bardzo ważna. 

Zarząd podjął uchwałę nr 169/2018/XII w sprawie przedstawienia propozycji zmian w statucie PZBad Krajowemu Zjazdowi Delegatów.   

Projekt zmienionego statutu dostępny jest tutaj

Uwagi i sugestie do projektu prosimy wnosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zostaną one rozpatrzone przez Krajowy Zjazd Delegatów. 

Z poważaniem 

Zarząd PZBad

loading...