belka z lotk 2

Zarząd Polskiego Związku Badmintona, zgodnie z § 34 pkt 1, § 38 pkt 1 i § 46 pkt 7 Statutu PZBad, zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZBad:

Termin: 31 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Galeria Zamkowa ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9, 59-300 Lubin
I termin godz: 17:00
II termin godz: 17:30

Cel zwołania:
Sytuacja finansowa Polskiego Związku Badmintona w roku 2018 i dalsze funkcjonowanie związku.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu i Regulamin obrad

Pełnomocnictwo

loading...