belka z lotk 2

Zarząd Polskiego Związku Badmintona, zgodnie z § 38 pkt 1 i § 46 pkt 7 Statutu PZBad, zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Rocznego Zjazdu Delegatów PZBad.
Zjazd odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku w Lubinie.

Miejsce: Galeria Zamkowa ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9, 59-300 Lubin

I termin godz: 11:00
II termin godz: 11:30

Porządek i Regulamin obrad

Pełnomocnictwo

Projekt Statutu PZbad


Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 dostępne jest TUTAJ.

Pozostałe dokumenty do Zjazdu prześlemy w późniejszym terminie.

loading...