belka z lotk 2

Polski Związek Badmintona przyjmuje do końca lipca oferty na organizację turniejów w drugim półroczu 2018 r.

Oferty można składać na turnieje ogólnopolskie i strefowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
Z ofert, które wpłyną do związku, zostaną wybrane do kalendarza: jeden turniej ogólnopolski (OT) i dwa turnieje strefowe (ST).
Nie należy składać ofert na turnieje OT i ST w terminach mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej.

loading...