belka z lotk 2

 

Po ponad dwóch latach nastąpiła zmiana warty w Polskim Związku Badmintona. W trakcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów na nowego prezesa PZBad został wybrany Marek Krajewski, który zastąpił odwołanego Marka Zawadkę.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZBad został zwołany na wniosek ponad 50 proc. delegatów, w odpowiedzi na dramatyczną kondycję polskiego badmintona. Najważniejszymi zarzutami dotyczącymi ustępującego zarządu była utrata zdolności kierowania organizacją i nadużycie zaufania środowiska, doprowadzając do katastrofalnej sytuacji finansowej i organizacyjnej.

Na zjeździe, który odbył się w sobotę 1 grudnia w siedzibie Centrum Olimpijskiego, decyzją 102 głosów w obecności 104 delegatów, odwołano dotychczasowego prezesa Marka Zawadkę. W oddzielnych głosowaniach odwołano także zarząd w składzie: Maja Muszyńska (103 głosy), Zorika Mikołajczak (103 głosy), Dorota Gawrońska – Popa (102 głosy), Andrzej Majewski (103 głosy), Jerzy Maciej Kikosicki (103 głosy) i komisję rewizyjną: Marek Zarembski (103 głosy), Aleksandra Dąbczyńska (99 głosów), Paweł Majewski (104 głosy).

Powołano w ich miejsce nowe organy na czele z prezesem Markiem Krajewskim, który został wybrany liczbą 102 głosów przy jednym głosie nieważnym i jednym przeciw, tym samym po dwóch latach powrócił za stery PZBad. Ponadto w skład nowego zarządu zostali wybrani: Lech Szargiej (99 głosów), Tomasz Poręba (101głosów), Katarzyna Ziębik (102 głosy), Marek Krawczyk (102głosy), Arkadiusz Kawecki (102 głosy). Członkami komisji rewizyjnej zostali zaś Andrzej Rachwał (90 głosów), Tomasz Pyć (88 głosów), Marek Rosa (90 głosów).

Postulaty nowego prezesa to przywrócenie właściwych relacji na linii Polski Związek Badmintona – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz uruchomienie planu szkoleniowego z udziałem światowej klasy trenerów kadr narodowych.

Tuż po zakończeniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów nowy prezes Polskiego Związku Badmintona skomentował całą sytuację – Wiemy wszyscy w jakiej kondycji znajduje się polski badminton wyczynowy, jednak dzięki wspólnym działaniom jesteśmy w stanie poprawić zaistniałą sytuację. Jestem głęboko przekonany, że współpraca zarządu ze środowiskiem badmintonowym w całym kraju przyczyni się do rozwoju tej dyscypliny sportu. – powiedział Marek Krajewski.

loading...