belka z lotk 2

Zarząd PZBad kieruje prośbę do członków, wymienionych poniżej w tabeli, o uregulowanie przeterminowanych zobowiąząń wobec PZBad. 

received 2223069974604732 

loading...