belka z lotk 2

W nawiązaniu do „Listu Otwartego" Pana Lecha Szargieja (członka Zarządu 2009-2011 i Członek Komisji Rewizyjnej 2011-2016, Prezesa Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona, Prezesa UKS Hubal Białystok) z dnia 9.07.2018, który ukazał się na witrynie www.badmintonzone.pl i profilu społecznościowym Facebook, Zarząd Polskiego Związku wyjaśnia co następuje:

Szkoleniowe
Ad 1.
Dział szkolenia nie zmienił się kadrowo od lat 9, a co więcej został rozbudowany zarówno o wiedzę i pracę społeczną członków Zarządu, współpracę z trenerami KN, jak i konsultacje z Radą Trenerów. Zarząd jest zdziwiony niewiedzą Autora „Listu Otwartego" na temat składów kadr na MŚ Elity i MŚ Europy Juniorów.
Ad 2.
Proces szkolenia jest procesem długotrwałym. Obecnie osiągane przez zawodników KN wyniki są efektem systemu szkolenia z lat poprzednich, a poruszenie tematu reprezentacji kobiet, w kontekście pracy obecnego Zarządu, jest kompletnie nieuzasadnione. Przypominamy, że po raz pierwszy od 6 lat reprezentacja Polski kobiet wzięła udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Kazaniu (luty 2018).
Ad 3.
Punkt zupełnie nie jest dla nas zrozumiały. Dla dalszej dyskusji prosimy o doprecyzowanie przez Autora zarzutu, który został postawiony w punkcie 3 „Listu Otwartego".
Ad 4.
Wyniki uzyskane przez zawodników w IMP w 2017 r. nie różnią się znacząco od wyników uzyskanych w roku 2015. Jednym z głównych celów szkoleniowych PZBad obecnie jest odbudowa seniorskiej reprezentacji kraju. Polityka poprzednich Zarządów PZBad opierała się głównie na finansowaniu szkolenia bardzo wąskiej grupy zawodników - w liczbie 4-5 osób, które rzeczywiście osiągnęły największe sukcesy sportowe w historii naszej dyscypliny. Niestety z przyczyn skupienia finansowania na tylko nielicznej grupie, pozostali zawodnicy kadr – w szczególności rokujący następcy (głównie z kategorii wiekowych młodzieżowców i juniorów) nie byli szkoleni z zapewnieniem podobnych standardów. Efektem poprzedniej polityki szkoleniowej jest stan obecny, w którym po zakończeniu kariery przez wąską grupę zawodników dyscyplina nie posiada następców, którzy na chwilę obecną byliby w stanie uzyskiwać tak wysokie wyniki na arenie międzynarodowej.
Podczas spotkania z przedstawicielami MSiT w ostatnim kwartale 2017 r., dotyczącego oceny startów naszych reprezentacji w zawodach mistrzowskich w 2017 r., przedstawiciele Polskiego Związku Badmintona, po krótce, przedstawili koncepcję odbudowy seniorskiej reprezentacji kraju, która spotkała się z aprobatą przedstawicieli MSiT. Obecny trener kadry narodowej wskazał wówczas na istotny czynnik czasu, który jest niezbędny, aby ten proces zakończył się powodzeniem.
Warto zauważyć, iż w roku 2017 osiągnęliśmy jako dyscyplina największy sukces 
w swojej historii w sporcie młodzieżowym - juniorzy zdobyli aż 3 medale Mistrzostw Europy 2017 w kategoriach indywidualnych. Były to pierwsze medale na imprezie juniorskiej od ponad dekady. Dwójka z medalistów MEJ 2017 trenuje od drugiego półrocza 2017 w Ośrodku Szkolenia Centralnego w Warszawie i w przeciągu zaledwie 6-7 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia w OSC uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Europy Seniorów oraz przebiła się do pierwszej 100 rankingu Światowej Federacji Badmintona. Zawodnicy zdobyli również wiele medali w zawodach zagranicznych z kalendarza Europejskiej Federacji Badmintona.
Ad 5.
Związek zapewnił odżywki na rok 2018 w programie szkolenia, zgodnie 
z możliwościami finansowymi, które posiada. Wyżywienie podczas Mistrzostw Europy w Hiszpanii zostało zawodnikom kompleksowo zapewnione, poprzez wypłacenie diet, według listy podpisanej przez zawodników i trenerów.
Ad 6.
Przyczyny zostały opisane w punkcie 4, kadra juniorów pojechała na MŚ juniorów, kadra seniorów na ME do Kazania. Zgadzamy się z ostatnim zdaniem zawartym w punkcie 6 - odpowiedzi udzieliliśmy w punkcie 4.
Ad 7.
Obecnie zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie na sport młodzieżowy. Uchwałą nr 124/XII/2018 z dnia 3.04.2018 Zarząd zatwierdził budżet warunkowo i podjął decyzję, na podstawie aktualnych możliwości finansowych.
Ad 8.
Powołań na zawody mistrzowskie dokonuje trener kadry przy konsultacji 
z Kierownikiem Wyszkolenia i Radą Trenerów, Zarząd zatwierdza skład. Dodatkowymi kosztami operacyjnymi został obciążony pracownik biura, odpowiedzialny za niedopatrzenie. Wartość przedstawionych przez Autora „Listu Otwartego" kosztów jest niezgodna z prawdą.
Ad 9.
Tryb i sposób powoływania został wyjaśniony już w pkt. 8 oraz jest dostępny na stronie PZBad w zakładce
https://www.pzbad.eu/images/Przepisy_i_reg/Regulaminy/Kryteria_powolywania_zawodnikow_na_zawody_mistrzowskie_2018.pdf.
Punkt 9 zawiera również odpowiedź na pkt. 10.
Ad.11.
Decyzja o niefinansowaniu SMSów w Głubczycach i Szklarskiej Porębie zapadła podczas kadencji poprzedniego Zarządu, mimo dużo większego w tamtych latach dofinansowania z MSiT. Finansowanie OSSM Białystok było również decyzją poprzedniego Zarządu i jest respektowane przez obecny Zarząd.
Warto przypomnieć, że poprzedni Zarząd, w momencie, w którym działał już bez umocowania, podpisał umowę na okres 10 lat z Miastem Białystok. Wystąpienie pokontrolne MSiT, dotyczące kontroli działań statutowych za rok 2016, jest dostępne linkiem https://bip.pzbad.pl/upload/8df5379.2017.pdf
Obecny Zarząd podjął decyzję o ewentualnej możliwości dofinansowania SMSów uchwałą nr 123/XII/2018 z dnia 27.03.2018.
Ad 12.
Istotnie na dzień 5.07 na stronie Związku nie pojawiły się powołania kadry narodowej, zostały opublikowane kilka dni później. Pojawią się jeszcze pewne korekty wynikające z konsultacji prowadzonej przez trenerów KN z Radą Trenerów.
Ad 13.
Poprzez przyjęcie strategii wsparcia ścieżki rozwoju kariery zawodowej byłych zawodników, stawiamy na wiedzę i dajemy szansę krajowym trenerom - wcześniej wybitnym zawodnikom, olimpijczykom, specjalistom w kategoriach gier pojedynczych i podwójnych.
Ad 14. i Ad 15.
Zarząd PZBad poczynił korzystne dla Związku ustalenia dotyczące m.in. wynajmu hali na Ursynowie. Zarząd sukcesywnie składa wnioski do MSiT 
w sprawie uzupełnienia finansowania Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Warszawie.

Organizacyjne
Ad 1.
Polish Open wypadł z kalendarza w efekcie jednostronnego zerwanie umowy na organizację tej imprezy przez Fundację Narodowy Badminton. Działaniem na szkodę Związku byłaby organizacja imprezy poza planem finansowym/budżetem i narażeniem Związku na zobowiązania. Umowa na przekazanie organizacji Polish Open do Fundacji Polskiego Związku Badmintona (dzisiaj pod nazwą Fundacja Narodowy Badminton) została zawarta przez poprzedni Zarząd, który działał bez umocowania od 6.10.2016 r. do zjazdu kadencyjnego w grudniu tegoż roku. Sytuację i niezgodne ze statutem i przepisami działania tego Zarządu, dokładnie opisuje wystąpienie pokontrolne https://bip.pzbad.pl/upload/8df5379.2017.pdf
Ad 2.
Związek bazuje na dotychczasowym regulaminie sportowym, obecnie trwają prace nad nowym regulaminem, nad którym pracuje specjalnie powołana komisja. Istotnie regulamin na II półrocze 2018 został opublikowany na stronie po terminie.
Rozgrywki ekstraklasy badmintona ruszają – regulamin znajduje się na stronie.
Ad 3.
Dotychczasowy sposób korzystania z licencji wzbudził wiele zastrzeżeń ze strony holenderskiej. We wcześniejszych latach, za zgodą poprzedniego Zarządu, licencja była wykupiona przez prywatną osobę i udostępniana dalej. Aktualnie Związek prowadzi rozmowy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty na pełną obsługę tournamentsoftware dla Związku.
Ad 4.
Informujemy, że zgodnie z regulaminem organizacji turniejów przestrzegamy decyzji i ustaleń poprzednich Zarządów.
Ad 5.
Polskie związki sportowe nie mają obowiązku zatrudniania sekretarza generalnego.
Zarząd PZBad, zgodnie z prawem, informuje członków o sytuacji ekonomicznej na corocznym zjeździe sprawozdawczym.
Intensywne prace Zarządu powodują sporadyczne różnice zdań i poglądów, dyskusje, czy analizy tematów. Nie blokują one prac związku, przeciwnie skutkują demokratycznie podejmowanymi uchwałami.
Nie znamy przypadku, żeby Prezes „uciekał" z jakichkolwiek zawodów.
Ad 6.
Efektem rozmów ze środowiskiem badmintonowym jest powołanie Komisji Regulaminowej i kończenie prac nad regulaminem, przywrócenie relacji z Radą Trenerów i Kolegium Sędziów. O efektach może świadczyć fakt, że wszystkie zawody międzynarodowe na rok 2019 już zostały powierzone.
Ad 7.
Imprezy PZBad rozgrywane są zgodnie z regulaminem imprez sportowych, aktualnie trwają prace komisji nad nowym regulaminem sportowym, który mamy nadzieje poprawi wszelkie niedogodności związane z tym tematem.
Ad 8.
W 2017 r. podjęliśmy uchwałę o dostosowaniu kategorii wiekowych do przepisów BWF, a co za tym idzie wprowadzeniu innego system rozgrywek (styczeń/grudzień), w związku z tym pojawił się problem przeorientowania kalendarza. Kalendarz rozgrywek został skonsultowany z Radą Trenerów.
Ad 9.
Strona internetowa to wizytówka Związku, trzeba jednak zrozumieć, że jak z każdym innym programem, strona www to tak naprawdę kilka czy kilkanaście programów współdziałających ze sobą, za którą kryją się programiści, którzy te programy złączyli w funkcjonalną całość.
Problem polega na tym, że administratorzy i programiści strony odchodząc od współpracy ze Związkiem, nieważne czy z przyczyn osobistych czy politycznych, nie pozostawili po sobie dokumentacji, którą możnaby przekazać kolejnemu administratorowi, tak aby mógł on prawidłowo i zgodnie z regułami sztuki kontynuować pracę swojego poprzednika. Efekt tego możemy więc zaobserwować teraz w praktyce, w postaci zbioru podstron nie mających ze sobą wiele wspólnego poza głównym szablonem graficznym. Niestety nie są to warunki pozwalające w sposób prawidłowy rozwijać naszą stronę.
Dzięki podjęciu przez Zarząd decyzji o wytypowaniu osoby odpowiedzialnej za sprawy IT, i w efekcie nawiązaniu współpracy z zewnętrzną firmą IT, niezwiązaną i niezamieszaną w żadne układy, staramy się wyprostować zaistniałą sytuację.
Z drugiej strony niedawno wprowadzone ustawodawstwo związane z ochroną danych osobowych tzw. RODO, nakłada na nas obowiązek dostosowania strony do tych przepisów.
Jednocześnie, dzięki podpowiedzi firmy IT, podjęliśmy współpracę z firmą Microsoft i pozyskaliśmy w postaci grantu część najnowszych technologii, dzięki czemu już niedługo wszystkie nasze strony internetowe, jak strona związku czy BIP, chronione będą w czasie dostępu do treści certyfikatami szyfrującymi SSL. Po całkowitym przełączeniu na nowe środowisko zostaną także zabezpieczone i uaktualnione do najnowszych wersji skrypty odpowiedzialne za wyświetlanie strony. Nie zmieni to jednak formy graficznej naszej strony, którą widzi końcowy użytkownik. Skromny budżet, jakim dysponuje Związek, nie pozwala na zatrudnienie profesjonalnej agencji graficznej, która stworzyłaby nowy i atrakcyjny szablon strony. Mimo wszystko, cały czas staramy się poprawiać jej wygląd i wprowadzać stopniowo modyfikacje mające na celu ulepszenie jej funkcjonalności.
Poza stroną internetową przebudowany zostanie także system pocztowy dając w przyszłości możliwość, aby każdy członek PZBad (klub, okręg) mógł liczyć na profesjonalną pocztę w domenie Związku.

Kontrola
W decyzji pokontrolnej MSiT znajdują się zalecenia, do których Polski Związek Badmintona niezwłocznie się dostosuje i usunie wszelkie uchybienia. Zarząd Polskiego Związku wystosował również do MSiT pismo wyjaśniające swoje stanowisko w sprawie i pozostaje w oczekiwaniu na odpowiedź.

Finansowe
Ad 1.
Porównywanie związków sportowych o różnym potencjale marketingowym, medialnym i promocyjnym, które mają zupełnie inne osiągnięcia sportowe, jest nierzetelne i w większości obszarów niemożliwe.
Ad 2.
Istotnie potwierdzamy, że niektóre wnioski składane przez PZBad w tym roku są odrzucane lub oceniane negatywnie. Informujemy, że wnioski przygotowywane są przez tych samych pracowników, którzy przygotowywali wnioski również dla poprzedniego Zarządu i były oceniane pozytywnie.
Łączne dotacje z budżetu MSiT i FRKF, przekazywane na PZBad i POZB wynosiły odpowiednio: 2016 r. - 3621000; 2017 r. - 2839000; obecnie do lipca 2018 r. - 1378000. Nie znamy przyczyny takiego spadku dofinansowania.
Ad 3. 
Pozyskanie Sponsora Generalnego jest powiązane z wartością promocyjną dyscypliny, która w ocenie potencjalnych sponsorów nie jest wystarczająca. Dlatego też Związek podjął decyzję o podniesieniu jakości rozgrywek Pucharu Polski oraz Grand Prix Polski Open.
Niestety najbardziej marketingowe imprezy zostały w roku 2016, przekazane przez poprzedni Zarząd do Fundacji Polskiego Związku Badmintona (obecnie Fundacji Narodowy Badminton) w związku z czym, Polski Związek Badmintona został pozbawiony najbardziej znaczących działań marketingowych. Patrz protokół kontroli statutowej za rok 2016 https://bip.pzbad.pl/upload/8df5379.2017.pdf.
Ad 4.
Decyzje dotyczące finansowania zadań szkoleniowych są oparte o coroczny budżet. Jak zostało wyjaśnione w punkcie nr 2, w obecnym roku budżet jest mniejszy, stąd konieczność redukowania kosztów. Zgodnie z wytycznymi MSiT, wynikającymi również z protokołów kontroli, związek zobligowany jest do przekierowania akcentów finansowych na szkolenia stacjonarne i zgrupowania, a ograniczenie wydatkowania wyjazdów zagranicznych i obsługi socjalnej zawodników np. grających w ligach zawodowych.
Ad 5.
Jak już zostało wyjaśnione w punkcie 5 (organizacyjne) jednym z głównym działań restrukturyzacyjnych jest podjęcie decyzji o niezatrudnianiu sekretarza generalnego Związku. Dodatkowo pracownicy i Zarząd zostali zobligowani do realizacji dodatkowych działań wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. wspomniana zmiana regulaminu sportowego i roczników, do zmian organizacyjnych i IT, wynikających z wdrażania ustawy RODO, Kodeksu Dobrego Zarządzania i Ustawy o Sporcie. W ocenie Zarządu pracy jest dużo więcej, a stan osobowy biura jest zmniejszony. Dlatego dużo obowiązków biorą na siebie członkowie Zarządu, którzy wykonują te prace nieodpłatnie i społecznie.
Ad 6.
W półtorarocznym okresie działania tego Zarządu podlegał on dwukrotnej kontroli MSiT, która w żadnym punkcie nie wykazała złamania dyscypliny finansów publicznych czy też braku gwarancji właściwego wykorzystania środków.
Po raz pierwszy od kilkunastu lat Zarząd doprowadził do ugody z ZUSem i reguluje sprawy związane z zaległościami poprzednich Zarządów, w tym spłata kredytu czy zaległych zobowiązań pracowniczych.
Zarzut słabej organizacji związku jest krzywdzący, ponieważ trwają prace nad poprawą organizacji pracy związku, w porównaniu z poprzednimi latami.
Zarząd podjął uchwałę nr 138/XII/2018 w sprawie podjęcia działań w celu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych rekomendowanego przez MSiT, i sukcesywnie wdraża kodeks we wszystkie sfery działania związku.
Ad 7.
Problem zostanie wyjaśniony na krajowej kursokonferencji sędziów, która odbędzie się z końcem sierpnia.

 
Poniżej, przedstawiamy działania podjęte i zrealizowane przez obecny Zarząd:

1. „Lista 100".
Została przygotowana obszerna lista zadań, zwana „listą 100", która zawiera szczegółowe tematy do zrobienia lub poprawy we wszystkich obszarach dotyczących związku. Przez biuro, sędziów, szkolenie, statut, strategię, umowy, regulaminy, sprawy IT, zakresy obowiązków, ochronę danych osobowych i wiele innych. Lista zawiera harmonogram MSiT porządkujący wdrażanie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS przygotowany przez MSiT. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
2. Budżet
Stworzenie szczegółowego planu budżetu PZBad, z analitycznym rozbiciem na źródła finansowania i szczegółowe pozycje kosztów. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
3. Opracowywanie wniosków dotacyjnych, projektów, udział w konkursach w ramach programów dofinansowania. (Biuro, Zarząd)
4. Podpisanie ugody z ZUS. (Marek Zawadka, Zarząd)
5. SRKS
Prace w zakresie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) - opracowanie projektu systemów licencyjnych i opisywaniu kwalifikacji trenerów i instruktorów sportu. (Maja Muszyńska, Adam Bieleniewicz)
6. Szkolenia MSiT
Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Akademię Zarządzania Sportem, w ramach projektu Instytutu Sportu i MSiT. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
7. Aktualizacja planu operacyjnego szkolenia. (Maja Muszyńska, Dział szkolenia)
8. Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Badmintona. (Zarząd, Biuro)
9. RODO
Prace nad dostosowaniem ochrony danych osobowych w PZBad do wymagań RODO. (Dorota Gawrońska-Popa, Kancelaria Prawna)
10. Opracowywanie wniosków dotacyjnych, projektów, udział w konkursach w ramach programów dofinansowania. (Biuro, Zarząd)
11. Zmiana roczników i dostosowanie do formatu BWF. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
12. Zmiana systemu grania z jesień/wiosna na kalendarzowy. (Zarząd, Rada Trenerów)
13. Aktualizacja Regulaminu Powoływania Zawodników Kadry Narodowej. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
14. Aktualizacja Kryteriów powoływania zawodników do reprezentacji na imprezy mistrzowskie. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
15. Aktualizacja norm na klasy sportowe. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
16. Odnowienie formuły rozgrywek ligowych. (Komisja ds. ligi pod przewodnictwem Marek Zawadka)
17. Kalendarz
Układanie kalendarzy zawodów na rok 2017/2018/2019. (Marek Zawadka)
18. Wdrożenie rozgrywek Pucharu Polski. (Zarząd)
19. Wdrożenie systemu rozgrywek w kategorii elity. (Zarząd)
20. Pozyskanie kolejnych imprez międzynarodowych. (Marek Zawadka)
21. Regulowanie zaległych zobowiązań finansowych względem osób fizycznych i instytucji, wynikających z zaniedbań poprzedniego Zarządu. (Zarząd)
22. IT
Uporządkowanie i archiwizacja kont pocztowych, uruchomienie usługi sponsorowanej Office 365 oraz Microsoft Azure z grantem 5000$ rocznie, w ramach której została stworzona maszyna wirtualna na potrzeby świadczenia usług hostingowych stron związku, a w konsekwencji redukcja kosztów hostingu, porządkowanie serwera i komputerów w biurze, przywrócenie domeny AD oraz backupu z przyznanego grantu 5000$, przeniesienie strony głównej do Microsoft Azure. Systematyczne prace nad widokiem i poprawą funkcjonalności strony. (Dorota Gawrońska-Popa, Firma Informatyczna)
23. STATUT
Prace nad projektem statutu PZBad, który będzie odpowiadał znowelizowanej ustawie o sporcie, Kodeksowi Dobrego Zarządzania i wszelkim "nowinkom" pozwalającym sprawnie funkcjonować i procedować. (Zarząd, Kancelaria Prawna)

 

Z poważaniem
Zarząd Polskiego Związku Badmintona

loading...