belka z lotk 2

Rada Seniorów, w porozumieniu z Zarządem PZBad, postanowiła wprowadzić następujące kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Świata Seniorów 2019:

1. Osoby, które kiedykolwiek uzyskały kwalifikację olimpijską w badmintonie (bez dodatkowych warunków).
2. Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów według kolejności zajętych miejsc. W przypadku zajęcia przez zawodników miejsc 3-4 i nierozgrywania meczu o miejsce 3 decyduje wyższe miejsce w rankingu seniorów na koniec sezonu 2018/2019 (tj. po uwzględnieniu wyników MP). W przypadku gier podwójnych decyduje niższa suma miejsc zawodników). Jeśli i ten element nie daje rozstrzygnięcia decydująca jest większa liczba wygranych turniejów seniorów w danym sezonie.
3. Kolejność na liście klasyfikacyjnej oraz punktacja wyłącznie w danej grupie wiekowej:
- w grach pojedynczych kolejność na liście;
- w grach podwójnych suma miejsc partnerów (w razie braku partnera na liście miejsce ostatnie +1), a w przypadku takiej samej sumy miejsc, suma punktów partnerów.

Warunki dodatkowe:
1. Do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów konieczny jest udział w co najmniej dwóch turniejach klasyfikowanych seniorów w sezonie (nie wliczając w tę liczbę Mistrzostw Polski).
2. Na Mistrzostwach Polski można grać tylko w kategorii wiekowej, w której zawodnik planuje występować na Mistrzostwach Świata.
3. W przypadkach szczególnych decyzję podejmuje Rada Seniorów w uzgodnieniu z Zarządem PZBad.

loading...