belka z lotk 2

   1. Zastosowanie

     1.1. Na boisku ze stosowanym systemem doraźnego podglądu zawodnik / para może kwestionować komendę sędziego liniowego lub jej zmianę przez sędziego prowadzącego.

     1.2. Sędzia prowadzący może również ogłosić podgląd, jeżeli sędzia liniowy nie widział a on nie może zdecydować.

   2. Kwestionowanie przez zawodnika

     2.1. Zakwestionowanie musi być dokonane natychmiast po upadku lotki i ogłoszeniu komendy.

     2.2. Odbierając zakwestionowanie przez zawodnika sędzia prowadzący zasygnalizuje to uprawnionemu sędziemu, który sprawdzi komendę sędziego liniowego używając system.

     2.3. Jeżeli komenda sędziego liniowego lub jej zmiana przez sędziego prowadzącego okaże się nieprawidłowa to zakwestionowanie przez zawodnika jest skuteczne i decyzja sędziego liniowego lub sędziego prowadzącego jest zmieniona.

   3. Utrata prawa do kwestionowania

     3.1. Zawodnik / para podczas każdego seta w meczu może kwestionować komendę dotyczącą linii dowolną liczbę razy do dwukrotnego nieskutecznego zakwestionowania.

     3.2. Jeżeli komenda po sprawdzeniu okaże się prawidłowa to zawodnik / para traci jedno prawo do kwestionowania.

     3.3. Jeżeli zawodnik / para dwukrotnie zakwestionuje nieskutecznie to traci prawo do dalszego kwestionowania podczas tego seta.

     3.4. Jeżeli zakwestionowanie zawodnika / pary jest skuteczne to prawo do kwestionowania pozostaje i nie jest utracone.

     3.5. Jeżeli sędzia prowadzący ogłasza podgląd (jak w 1.2.) to żaden z zawodników nie traci prawa do kwestionowania.

loading...