belka z lotk 2

Ten załącznik wymienia standardowe słownictwo używane przez sędziów prowadzących do kontroli meczu. Lista nie jest zamknięta i inne słownictwo może być używane w razie potrzeby.

1. Przed meczem

1.1. „Proszę pokazać ubiór”

1.2. „Nazwisko jest za duże”

1.3. „Nazwisko jest za małe”

1.4. „Nazwisko jest błędne”

1.5. „Nazwisko jest obowiązkowe”

1.6. „Nazwa drużyny jest obowiązkowa”

1.7. „Nazwa drużyny jest za duża”

1.8. „Nazwa drużyny jest za mała”

1.9. „Za dużo reklam”

1.10. „Reklama jest za duża”

1.11. „Czy masz ubiór innego koloru?”

1.12. „Proszę zmienić kolor ubioru”

1.13. „Jeżeli koszulka nie zostanie zmieniona będzie kara”

1.14. „Napis musi być kontrastującego koloru”

1.15. „Napis musi być w jednym kolorze”

1.16. „Napis musi być wielkimi literami”

1.17. „Napis musi być w alfabecie łacińskim”

1.18. „Nieprawidłowa kolejność napisów”

1.19. „Na ubiorze nie wolno niczego zaklejać”

1.20. „Proszę wyłączyć telefon”

1.21. „Zapraszam do losowania”

1.22. „Wygrałeś/aś losowanie”

1.23. „Co wybierasz?”

1.24. „Kto serwuje?”

1.25. „Która strona?”

1.26. „Kto odbiera?”

    1.27. „Torby do koszyków / pudeł”

      1.28. „Przygotować się do gry”

      2. Początek meczu i setów

      2.1. Zapowiedzi przed pierwszym setem

W, X, Y, Z są imionami i nazwiskami zawodników/czek, a A, B, C, D są nazwami drużyn.

2.1.1. Gra pojedyncza w turnieju indywidualnym

„Proszę Państwa! Po mojej prawej X (imię i nazwisko), A (nazwa drużyny); po mojej lewej Y (imię i nazwisko), B (nazwa drużyny); serwuje X (imię i nazwisko); zero-zero; gra!”

2.1.2. Gra pojedyncza w turnieju drużynowym

„Proszę Państwa! Po mojej prawej A (nazwa drużyny) którą/y reprezentuje X (imię i nazwisko); po mojej lewej B (nazwa drużyny) którą/y reprezentuje Y (imię i nazwisko); serwuje A (nazwa drużyny); zero-zero; gra!”

2.1.3. Gra podwójna w turnieju indywidualnym

„Proszę Państwa! Po mojej prawej W (imię i nazwisko), A (nazwa drużyny) i X (imię i nazwisko), B (nazwa drużyny); po mojej lewej Y (imię i nazwisko), C (nazwa drużyny) i Z (imię i nazwisko), D (nazwa drużyny); serwuje X (imię i nazwisko), odbiera Y (imię i nazwisko); zero-zero; gra!”

2.1.4. Gra podwójna w turnieju drużynowym

„Proszę Państwa! Po mojej prawej A (nazwa drużyny) którą/y reprezentują W (imię i nazwisko) i X (imię i nazwisko); po mojej lewej B (nazwa drużyny) którą/y reprezentują Y (imię i nazwisko) i Z (imię i nazwisko); serwuje A (nazwa drużyny), X (imię i nazwisko), odbiera Y (imię i nazwisko); zero-zero; gra!”

2.2. Zapowiedź przed następnymi nie kończącymi setami (jeżeli w przerwie nie było ostrzeżenia lub błędu)

„Drugi / trzeci / czwarty set, zero-zero, gra!”

2.3. Zapowiedź przed ostatnim setem (jeżeli w przerwie nie było ostrzeżenia lub błędu)

„Set finałowy, zero-zero, gra!”

3. Podczas meczu

          3.1. „Zmiana serwu”

   3.2. „Przerwa”

   3.3. „Boisko … (numer / nazwa – jeżeli jest używane więcej niż jedno boisko) 20 sekund”

   3.4. „Trenerzy/ki – proszę na swoje miejsca”

   3.5. „… (nazwisko zawodnika/czki) proszę na boisko”

   3.6. „... lotka setowa” np. „20:6 lotka setowa” lub „29:28 lotka setowa”

3.7. „... lotka meczowa” np. „20:8 lotka meczowa” lub „29:28 lotka meczowa”

3.8. „29:29 lotka setowa”

3.9. „29:29 lotka meczowa”

3.10. „Nie wolno rzucać potu”

3.11. „Tylko ręcznik”

3.12. „Tylko picie”

3.13. „Proszę szybciej przygotować się do gry”

3.14. „Proszę nie serwować aż odbierający/a będzie przygotowany/a”

3.15. „Nie wolno opóźniać gry”

3.16. „Gra”

3.17. „Gra musi być ciągła”

3.18. „Podczas serwu nie trafiłeś/aś w lotkę”

3.19. „Odbierający/a nie był(a) gotowy/a”

3.20. „Serwujący/a nie był(a) gotowy/a”

3.21. „Partner(ka) nie był(a) gotowy/a”

3.22. „Przeciwnik/czka nie był(a) gotowy/a”

3.23. „Próbowałeś/aś odebrać serw”

3.24. „Próbowałeś/aś wpłynąć na sędziego serwisowego”

3.25. „Próbowałeś/aś wpłynąć na sędziego liniowego”

3.26. „Czy lotka jest dobra?”

3.27. „Proszę przetestować lotkę”

3.28. „Proszę nie testować”

3.29. „Proszę zmienić lotkę”

3.30. „Nie zmieniamy lotki”

3.31. „Prawe pole serwisowe”

3.32. „Lewe pole serwisowe”

3.33. „Nie wolno sugerować sędziemu liniowemu”

3.34. „Nie wolno sugerować sędziemu serwisowemu”

3.35. „Proszę do mnie”

3.36. „Należy pytać przed zmianą lotki”

3.37. „Powtórka”

3.38. „Zmiana stron”

    3.39. „Nie zmieniono stron”

    3.40. „Serw ze złego pola”

    3.41. „Serw poza kolejnością”

    3.42. „Odbiór poza kolejnością”

    3.43. „Proszę oddać lotkę”

    3.44. „Lotkę uderzono po drugiej stronie siatki”

    3.45. „Proszę na boisko”

    3.46. „Było wyraźnie w boisku”

    3.47. „Był wyraźny aut”

    3.48. „Sędzia liniowy podjął dobrą decyzję”

    3.49. „Lotka wpadła na boisko”

    3.50. „Przeszkodziłeś/aś przeciwnikowi/czce”

    3.51. „Celowo rozproszyłeś/aś przeciwnika/czkę”

    3.52. „Zasłoniłeś/aś serwującego/ą”

    3.53. „Trener(ka) rozproszył(a) przeciwnika/czkę”

    3.54. „Trener(ka) zakłócił(a) grę”

    3.55. „Proszę nie chodzić do trenera/ki”

    3.56. „Nie wolno mówić podczas wymiany”

    3.57. „Podwójne odbicie”

    3.58. „Obaj/ie/oje odbiliście lotkę”

    3.59. „Lotka przeleciała przez siatkę”

    3.60. „Lotka nie przeleciała nad siatką”

    3.61. „Dotknięcie lotki”

    3.62. „Dotknięcie siatki”

    3.63. „Lotka rzucona”

    3.64. „Wkroczenie na boisko przeciwnika”

    3.65. „Czy wszystko dobrze?”

    3.66. „Czy możesz kontynuować grę?”

    3.67. „Czy potrzebny lekarz / ratownik?”

    3.68. „Czy rezygnujesz z gry?”

    3.69. „Serw opóźniony, gra musi być ciągła”

    3.70. „Gra wstrzymana”

    3.71. „Gotowa/y/i/e?”

    3.72. „... (imię i nazwisko zawodnika/czki) ostrzeżenie za złe zachowanie”

    3.73. „... (imię i nazwisko zawodnika/czki) błąd złego zachowania”

    3.74. „... (imię i nazwisko zawodnika/czki) rezygnacja z gry”

    3.75. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) dyskwalifikacja za złe zachowanie”

    3.76. „Błąd”

    3.77. „Aut”

    3.78. „Sędzia liniowy – proszę o sygnał”

    3.79. „Sędzia serwisowy – proszę o sygnał”

    3.80. „Korekta – boisko”

    3.81. „Korekta – aut”

    3.82. „Proszę wytrzeć boisko”

    3.83. „Proszę pokazać gdzie wytrzeć”

    3.84. „Proszę wytrzeć butem”

    3.85. „… sprawdza(ją), ogłoszono boisko”

    3.86. „… sprawdza(ją), ogłoszono aut”

    3.87. „Sędzia liniowy nie widział”

    3.88. „Nie widziałem/am”

    3.89. „Sprawdzenie skuteczne”

    3.90. „Sprawdzenie nieskuteczne”

    3.91. „Pozostało jedno sprawdzenie”

    3.92. „Brak sprawdzeń”

    3.93. „Sprawdzenie nie zostało zgłoszone natychmiast”

    3.94. „Sprawdzenie nierozstrzygnięte”

    3.95. „Bez korekty”

    3.96. „Numerator uszkodzony”

    3.97. „Nowa koszulka musi być tego samego koloru i podobnego wzoru”

    3.98. „Nie pokazuj pięści przeciwnikowi/czce”

    3.99. „Proszę grać z pełnym zaangażowaniem”

    3.100. „Należy najpierw podać rękę przeciwnikowi/czce”

    3.101. „Stop!”

    4. Wyjaśnianie błędów serwu

    4.1. „Zgłoszono błąd serwu – za wysoko”

    4.2. „Zgłoszono błąd serwu – trzonek”

    4.3. „Zgłoszono błąd serwu – stopa”

    4.4. „Zgłoszono błąd serwu – nieciągły ruch”

    4.5. „Zgłoszono błąd serwu – podstawa lotki”

           4.6. „Zgłoszono błąd serwu – opóźnienie”

    4.7. „Zgłoszono błąd serwu, błąd odbioru, powtórka”

    4.8. „Błąd odbioru – stopa”

    4.9. „Błąd serwu – stopa”

    4.10. „Błąd odbioru – opóźnienie”

    5. Objaśnianie ostrzeżeń i błędów

    5.1. „Uszkodzenie rakiety”

    5.2. „Niebezpieczny rzut rakietą”

    5.3. „Agresja słowna”

    5.4. „Wulgarne słowa”

    5.5. „Krzyk na przeciwnika”

    5.6. „Sugerowanie serwisowemu”

    5.7. „Sugerowanie liniowemu”

    5.8. „Uszkodzenie lotki”

    5.9. „Zmiana szybkości lotki”

    5.10. „Agresja fizyczna”

    5.11. „Uderzenie reklamy”

    5.12. „Uderzenie siatki”

    5.13. „Uderzenie krzesła”

    5.14. „Opóźnianie”

    5.15. „Opóźnianie serwu”

    5.16. „Zignorowanie polecenia”

    5.17. „Zignorowanie wznowienia gry”

    5.18. „Opuszczenie boiska bez pozwolenia”

    5.19. „Niesportowe zachowanie”

    5.20. „Obsceniczny gest”

    5.21. „Niesportowa radość”

   6. Koniec seta/meczu.

    6.1. „Set”

6.2. „Pierwszego / drugiego / trzeciego / czwartego seta wygrywa(ją) ... (imię/ona i nazwisko/a zawodnika/czki/ów/czek / nazwa drużyny) ... (wynik)”

    6.3. „Jeden-jeden / jeden-dwa / dwa-jeden / dwa-dwa w setach”

    6.4. „Mecz wygrywa(ją) ... (imię/ona i nazwisko/a zawodnika/czki/ów/czek / nazwa drużyny) ... (wynik)”

    6.5. „... (imię i nazwisko zawodnika/czki / nazwa drużyny) rezygnuje z gry”

    6.6. „... (imię i nazwisko zawodnika/czki / nazwa drużyny) dyskwalifikacja za złe zachowanie”

    6.7. „Mecz zakończony przez sędziego głównego ... (konsekwencje)”

   7. Oznaczenia zdarzeń na protokole (przykłady)

    7.1. „I” = kontuzja, choroba

    7.2. „W” = ostrzeżenie za złe zachowanie

    7.3. „F” = błąd złego zachowania

    7.4. „R” = sędzia główny na boisku

    7.5. „S” = wstrzymanie gry

    7.6. „dyskwalifikacja” przez sędziego głównego

    7.7. „rezygnacja”

    7.8. „Gra wstrzymana na … minut”

    7.9. „Zmieniał(a) prędkość lotki”

    7.10. „Skręcił(a) kostkę”

    7.11. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – ostrzeżenie za sugerowanie liniowemu”

    7.12. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – ostrzeżenie za opóźnianie gry”

    7.13. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – błąd za używanie obraźliwego języka. Sędzia główny został wezwany na boisko i poinstruował, by obserwować zawodnika/czkę i jeżeli to konieczne ponownie ukarać błędem”

    7.14. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – błąd za pchnięcie liniowego. Sędzia główny został wezwany na boisko i zdecydował o dyskwalifikacji zawodnika/czki”

    7.15. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – krwawienie z nosa. Sędzia główny i lekarz / ratownik zostali wezwani na boisko. Gra wstrzymana na … minut”

    7.16. „… (imię i nazwisko zawodnika/czki) – kontuzja. Sędzia główny i lekarz / ratownik zostali wezwani na boisko. Lekarz / ratownik doradził zawodnikowi/czce rezygnację z gry”.

    8. Wynik

0 = zero          8 = osiem                 16 = szesnaście                 24 = dwadzieścia cztery

1 = jeden        9 = dziewięć              17 = siedemnaście             25 = dwadzieścia pięć

2 = dwa          10 = dziesięć             18 = osiemnaście               26 = dwadzieścia sześć

3 = trzy          11 = jedenaście         19 = dziewiętnaście            27 = dwadzieścia siedem

4 = cztery       12 = dwanaście         20 = dwadzieścia                28 = dwadzieścia osiem

5 = pięć          13 = trzynaście          21 = dwadzieścia jeden       29 = dwadzieścia dziewięć

6 = sześć        14 = czternaście        22 = dwadzieścia dwa         30 = trzydzieści

7 = siedem      15 = piętnaście          23 = dwadzieścia trzy


loading...