belka z lotk 2

Dozwolone jest zagranie po uprzednim uzgodnieniu również meczów:

1. jednosetowego 21-punktowego, lub

2. do dwóch wygranych setów 15-punktowych, lub

3. do trzech wygranych setów 11-punktowych:

 

W przypadku 1. przepis 8.1. otrzymuje brzmienie:

„8.1. W meczu jednosetowym zawodnicy zmieniają strony boiska gdy pierwsza ze stron zdobywa 11. punkt.”

W przypadku 2. stosuje się poniższe zmiany w przepisach gry w badmintona:

W przepisie 7.2. liczbę „21” zastępuje się liczbą „15”.

W przepisie 7.4. liczbę „20” zastępuje się liczbą „14”.

W przepisie 7.5. liczbę „29” zastępuje się liczbą „20” a liczebnik „30.” zastępuje się liczebnikiem „21.”.

W przepisie 8.1.3. i w przepisie 16.2.1. liczbę „11” zastępuje się liczbą „8”.

W przypadku 3. stosuje się poniższe zmiany w przepisach gry w badmintona:

W przepisie 7.2. liczbę „21” zastępuje się liczbą „11” oraz anuluje się treść w nawiasie.

Anuluje się przepisy 7.4. i 7.5.

Przepisy 8.1.2. i 8.1.3. otrzymują brzmienie:

„8.1.2. po zakończeniu drugiego seta;

8.1.3. po zakończeniu trzeciego seta jeżeli będzie set czwarty; oraz”

Dodaje się przepisy:

„8.1.4. po zakończeniu czwartego seta jeżeli będzie set piąty; oraz

8.1.5. w piątym secie gdy pierwsza ze stron zdobywa 6. punkt.”

Przepis 16.2.1. otrzymuje brzmienie:

„16.2.1. 60 sekund tylko w piątym secie gdy strona prowadząca zdobywa 6. punkt.”

Przepis 16.2.2. otrzymuje brzmienie:

„16.2.2. 120 sekund pomiędzy setami”.


loading...