belka z lotk 2

1. Gdy ustawienie słupków na liniach bocznych jest niewykonalne musi być użyty jakiś sposób oznaczenia miejsca gdzie linie boczne przechodzą pod siatką np. przez zastosowanie cienkich słupków bądź pasków materiału o szerokości 40 mm zamocowanych na liniach bocznych i odchodzących pionowo od sznurka siatki.

2. Boisko może być wyznaczone tylko do gry pojedynczej jak na rysunku G. Linie tylne pozostają również liniami długiego serwu a słupki lub paski materiału przedstawiające je są wtedy umieszczone na liniach bocznych.

3. Mierząc od powierzchni boiska górny brzeg siatki jest na wysokości 1,524 m nad środkiem boiska i 1,55 m nad liniami bocznymi.

Rysunek G

rys e 

 Uwagi: Długość przekątnej całego boiska = 14,366 m.

Boisko to jest używane tylko do gry pojedynczej.


loading...