belka z lotk 2

17.1. Sędzia główny jest całkowicie odpowiedzialny za turniej lub zawody, których częścią jest mecz.

17.2. Sędzia prowadzący, jeżeli jest wyznaczony, odpowiada za mecz, boisko i jego bezpośrednie otoczenie. Sędzia prowadzący podlega sędziemu głównemu.

17.3. Sędzia serwisowy ogłasza błędy serwu popełnione przez serwującego w momencie ich popełnienia (przepisy 9.1.2. do 9.1.9.).

17.4. Sędzia liniowy wskazuje czy lotka upadła „w” czy „poza” liniami do obserwacji których został wyznaczony.

17.5. Decyzja każdego z sędziów jest ostateczna wobec zdarzeń za ocenę których jest on odpowiedzialny oprócz:

        17.5.1. przypadku gdy sędzia prowadzący uzna ponad wszelką wątpliwość że sędzia liniowy podjął wyraźnie złą decyzję. Sędzia prowadzący wówczas zmienia decyzję sędziego liniowego;

        17.5.2. stosowania systemu doraźnego podglądu, gdy używany system decyduje o prawidłowości decyzji (załącznik 7).

    17.6. Sędzia prowadzący:

        17.6.1. zna i respektuje przepisy gry w badmintona a zwłaszcza ogłasza błędy lub powtórki jeżeli zaistnieją;

        17.6.2. decyduje w sprawach spornych jeżeli takie mają miejsce przed wykonaniem następnego serwu;

   17.6.3. dba aby zawodnicy i widzowie byli poinformowani o przebiegu meczu;

        17.6.4. wyznacza lub wymienia sędziów liniowych albo serwisowego po konsultacji z sędzią głównym;

        17.6.5. tam gdzie nie ma wyznaczonego sędziego znajduje zastępstwo tak aby wszystkie wymagania zostały spełnione;

   17.6.6. jeżeli wyznaczony sędzia „nie widział” decyduje za niego albo ogłasza powtórkę;

        17.6.7. zapisuje i relacjonuje sędziemu głównemu wszystkie sprawy dotyczące przepisu 16.; oraz

        17.6.8. przedstawia sędziemu głównemu wszystkie odwołania w kwestiach prawnych. (Takie odwołanie musi zostać zgłoszone przed wykonaniem następnego serwu albo, jeżeli po zakończeniu gry, przed opuszczeniem boiska przez stronę apelującą).

loading...