belka z lotk 2

16.1. Gra jest ciągła od pierwszego serwu do zakończenia meczu oprócz zezwoleń jak w przepisach 16.2. i 16.3 oraz (w badmintonie na wózku) 16.5.3.

16.2. Przerwy nie przekraczające:

   16.2.1. 60 sekund w każdym secie gdy strona prowadząca zdobywa 11. punkt;

   16.2.2. 120 sekund pomiędzy pierwszym i drugim oraz pomiędzy drugim i trzecim setem

są dozwolone we wszystkich meczach.

(W meczach transmitowanych przez telewizję sędzia główny może zdecydować przed meczem że przerwy jak w przepisie 16.2. są obligatoryjne i o ściśle określonym czasie trwania).

16.3. Wstrzymywanie gry.

        16.3.1. Gdy zachodzą okoliczności niezależne od zawodników sędzia prowadzący może wstrzymać grę na taki czas, jaki uważa za stosowny.

        16.3.2. W specjalnych okolicznościach sędzia główny może poinstruować sędziego prowadzącego aby wstrzymać grę. Naprawa dodatkowego wyposażenia dla parabadmintona (przepis 5.2.) może być uznana za okoliczność specjalną.

        16.3.3. Jeżeli gra jest wstrzymana aktualny wynik pozostaje a grę wznawia się od tego miejsca.

16.4. Opóźnienia w grze.

        16.4.1. Aby uniemożliwić zawodnikowi odzyskanie siły lub oddechu albo otrzymanie porady gra nie może być opóźniana pod żadnym pozorem.

   16.4.2. Sędzia prowadzący jest jedynym orzekającym o opóźnieniach w grze.

    16.5. Porady i opuszczanie boiska.

        16.5.1. Zawodnik może otrzymywać porady podczas meczu tylko gdy lotka nie jest w grze (przepis 15).

        16.5.2. Zawodnik nie może opuszczać boiska podczas meczu bez zezwolenia sędziego prowadzącego oprócz przerw (przepis 16.2.).

        16.5.3. W badmintonie na wózku zawodnikowi można zezwolić na opuszczenie boiska na jedną dodatkową przerwę w meczu w towarzystwie sędziego w celu zacewnikowania.

16.6. Zawodnik nie może:

   16.6.1. rozmyślnie opóźniać lub wstrzymywać grę;

   16.6.2. rozmyślnie modyfikować albo uszkadzać lotkę w celu zmiany jej szybkości lub lotu;

   16.6.3. zachowywać się obraźliwie; lub

   16.6.4. popełniać wykroczeń nie przewidzianych przez przepisy gry w badmintona.

16.7. Postępowanie w razie wykroczeń.

   16.7.1. Sędzia prowadzący w razie łamania przepisów 16.4.1., 16.5.2. lub 16.6.:

       16.7.1.1. udziela ostrzeżenia stronie popełniającej wykroczenie;

       16.7.1.2. ogłasza błąd, jeżeli wcześniej strona była ostrzeżona; albo

       16.7.1.3. ogłasza błąd w razie złośliwych wykroczeń albo łamaniu przepisu 16.2.

        16.7.2. Po ogłoszeniu błędu strony popełniającej wykroczenie (przepisy 16.7.1.2. i 16.7.1.3.) sędzia prowadzący natychmiast zgłasza to sędziemu głównemu, który ma prawo dyskwalifikacji z meczu strony popełniającej wykroczenie.

loading...