belka z lotk 2

14.1. Powtórka jest ogłaszana przez sędziego prowadzącego lub zawodnika (gdy nie ma sędziego) aby wstrzymać grę.

14.2. Powtórka jest, jeżeli:

   14.2.1. serwujący serwuje zanim odbierający jest gotowy (przepis 9.4.);

   14.2.2. podczas serwu odbierający i serwujący równocześnie popełniają błąd;

   14.2.3. po odbiorze serwu lotka

       14.2.3.1. zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu; lub

       14.2.3.2. po przelocie nad siatką zaczepia się na niej;

   14.2.4. podczas gry lotka rozpada się i jej podstawa zupełnie oddziela się od reszty;

        14.2.5. sędzia prowadzący uznaje że gra jest zakłócona albo zawodnik strony przeciwnej jest rozpraszany przez trenera;

   14.2.6. sędzia liniowy nie widział i sędzia prowadzący nie może zdecydować; albo

   14.2.7. zachodzi zdarzenie nieprzewidziane lub przypadkowe.

14.3. Po ogłoszeniu powtórki gra od ostatniego serwu nie liczy się a serwujący serwuje ponownie.

loading...