belka z lotk 2

   Błędem jest, jeżeli:

13.1. Serw jest nieprawidłowy (przepis 9.1.);

13.2. Zaserwowana lotka:

   13.2.1. zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu;

   13.2.2. po przelocie nad siatką zaczepia się na niej;

   13.2.3. jest odbita przez partnera odbierającego.

13.3. Lotka jest w grze i:

   13.3.1. upada poza liniami ograniczającymi boisko;

   13.3.2. nie przelatuje ponad siatką;

   13.3.3. dotyka sufitu lub ścian;

   13.3.4. dotyka zawodnika lub jego ubioru;

       13.3.4.1. wózek lub podpórka (kula) jest uznana jako część zawodnika;

   13.3.5. dotyka każdego innego przedmiotu lub osoby spoza boiska;

(W przypadkach gdy jest to konieczne ze względu na strukturę budynku lokalna władza badmintona może wydać rozporządzenie z prawem veta jej Związku Narodowego wyliczające pomijane przepisy w przypadkach dotknięcia przeszkody przez lotkę).

        13.3.6. zostaje złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas wykonywania uderzenia;

        13.3.7. zostaje odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika. Jednakże lotka odbita głowicą i polem naciągu rakiety jednym uderzeniem nie jest błędem;

   13.3.8. zostaje odbita przez zawodnika a bezpośrednio po nim przez jego partnera; lub

   13.3.9. dotyka rakiety zawodnika i nie leci w kierunku boiska przeciwnika.

13.4. W grze zawodnik:

   13.4.1. dotyka siatki lub słupków rakietą, ciałem lub ubiorem;

        13.4.2. wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką z wyjątkiem, kiedy uderzający podąża za lotką rakietą ponad siatką podczas uderzenia po odbiciu lotki po swojej stronie siatki;

        13.4.3. wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem pod siatką przeszkadzając lub rozpraszając przeciwnika; lub

        13.4.4. przeszkadza przeciwnikowi tzn. uniemożliwia mu prawidłowe uderzenie lotki przelatującej nad siatką;

   13.4.5. rozmyślnie rozprasza przeciwnika krzycząc lub gestykulując.

13.5. Zawodnik jest winien uporczywych lub złośliwych wykroczeń jak w przepisie 16.

13.6. W badmintonie na wózku:

        13.6.1. w momencie uderzenia lotki żadna część tułowia zawodnika nie dotyka siedziska wózka;

        13.6.2. umocowanie stopy do podnóżka jest utracone;

   13.6.3. w grze zawodnik dotyka podłoża jakąkolwiek częścią stóp.

loading...