belka z lotk 2

12.1. Błąd pól serwisowych popełnia się gdy zawodnik serwuje lub odbiera

   12.1.1. poza kolejnością; lub

   12.1.2. na złym polu serwisowym.

12.2. Jeżeli błąd pól serwisowych zostaje ujawniony jest on poprawiany a aktualny wynik pozostaje.

loading...