belka z lotk 2

11.1. Pola serwisowe.

       11.1.1. Zawodnik strony serwującej serwuje z prawego pola serwisowego gdy strona serwująca nie zdobywa lub zdobywa parzystą ilość punktów w danym secie.

       11.1.2. Zawodnik strony serwującej serwuje z lewego pola serwisowego gdy strona serwująca zdobywa nieparzystą ilość punktów w danym secie.

       11.1.3. Zawodnik strony odbierającej ostatnio serwujący pozostaje na polu serwisowym, z którego serwował. Wzór odwrotny stosuje się do partnera odbierającego.

       11.1.4. Zawodnik strony odbierającej stojący na przeciwnym polu serwisowym po przekątnej staje się odbierającym.

       11.1.5. Zawodnicy nie zmieniają swoich właściwych pól serwisowych dopóki nie zdobędą punktu będąc stroną serwującą.

       11.1.6. Serw w dowolnej kolejności jest wykonywany z pola serwisowego właściwego dla wyniku strony serwującej oprócz przypadków jak w przepisie 12.

11.2. Porządek gry a pozycja na boisku.

Po odbiorze serwu podczas wymiany lotka jest odbijana naprzemiennie przez dowolnego zawodnika strony serwującej i dowolnego zawodnika strony odbierającej z dowolnej pozycji po swojej stronie siatki dopóki lotka nie przestanie być w grze (przepis 15).

11.3. Punktacja a serwowanie.

       11.3.1. Jeżeli strona serwująca wygrywa wymianę (przepis 7.3.) zdobywa punkt. Serwujący serwuje ponownie z przyległego pola serwisowego.

       11.3.2. Jeżeli strona odbierająca wygrywa wymianę (przepis 7.3.) zdobywa punkt i staje się stroną serwującą.

11.4. Kolejność serwowania.

W danym secie prawo do serwu przechodzi kolejno:

   11.4.1. od pierwszego serwującego rozpoczynającego seta z prawego pola serwisowego

   11.4.2. do partnera pierwszego odbierającego

   11.4.3. do partnera pierwszego serwującego

   11.4.4. do pierwszego odbierającego

   11.4.5. do pierwszego serwującego i tak dalej.

11.5. Żaden z zawodników nie serwuje ani nie odbiera poza kolejnością, nie odbiera także dwóch kolejnych serwów w danym secie oprócz przypadków jak w przepisie 12.

11.6. W następnym secie każdy z zawodników strony wygrywającej może pierwszy serwować tak jak każdy z zawodników strony przegrywającej może pierwszy odbierać.

loading...