belka z lotk 2

   9.1. Przy prawidłowym serwie:

    9.1.1. żadna ze stron nie powoduje nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu gdy serwujący i odbierający są gotowi do serwu;

    9.1.2. po wykonaniu ruchu do tyłu głowicą rakiety serwującego każde opóźnienie rozpoczęcia serwu (przepis 9.2.) jest opóźnieniem nieuzasadnionym;

    9.1.3. serwujący i odbierający stoją na przeciwległych polach serwisowych po przekątnej (rysunek A) bez dotykania linii ograniczających te pola;

      9.1.3.1. w badmintonie na wózku i na stojąco stosuje się odpowiednio rysunki D, E i F;

    9.1.4. dowolna część obu stóp serwującego i odbierającego dotyka powierzchni boiska w pozycji nieruchomej od początku serwu (przepis 9.2.) do jego wykonania (przepis 9.3.);

      9.1.4.1. w badmintonie na wózku od początku serwu do jego wykonania koła serwującego i odbierającego są nieruchome, z wyjątkiem naturalnie przeciwdziałającego ruchu wózka serwującego;

 9.1.5. rakieta serwującego uderza najpierw w podstawę lotki;

    9.1.6. w momencie odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej 1,15 m nad powierzchnią boiska;

     9.1.6.1. w badmintonie na wózku w momencie odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej jego pachy;

 9.1.7. w alternatywnym sposobie serwowania przepis 9.1.6. nie obowiązuje, a:

    9.1.7.1. w momencie odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej jego talii. Talię określa się jako domyślną linię wokół ciała na poziomie najniższej części dolnego żebra i

     9.1.7.2. trzonek i głowica rakiety serwującego podczas odbicia lotki jest skierowany w dół;

      9.1.8. ruch rakiety serwującego odbywa się do przodu od początku serwu (przepis 9.2.) do jego wykonania (przepis 9.3.);

      9.1.9. tor lotu lotki jest skierowany do góry od rakiety serwującego, przechodzi ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego (tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających); oraz

      9.1.10. próbując zaserwować serwujący trafia w lotkę.

9.2. Od gotowości zawodników do serwu pierwszy ruch w przód głowicą rakiety serwującego jest początkiem serwu.

9.3. Rozpoczęty serw (przepis 9.2.) jest wykonany gdy lotka jest odbita rakietą serwującego lub serwujący próbując zaserwować nie trafia w lotkę.

9.4. Serwujący nie serwuje dopóki odbierający nie jest gotowy. Jednakże odbierający jest uznany za gotowego jeżeli próbuje odebrać zaserwowaną lotkę.

9.5. W grze podwójnej podczas serwowania (przepisy 9.2. i 9.3.) partnerzy mogą przyjąć na swoich boiskach dowolną pozycję nie zasłaniającą przeciwnika serwującego lub odbierającego.

loading...