belka z lotk 2

6.1. Przed rozpoczęciem meczu dokonuje się losowania i strona wygrywająca wybiera jedną z możliwości jak w przepisie 6.1.1. lub 6.1.2:

   6.1.1. pierwsza serwuje lub odbiera;

   6.1.2. rozpoczyna mecz na jednej lub drugiej stronie boiska.

6.2. Strona przegrywająca wybiera jedną z pozostałych możliwości.

loading...