belka z lotk 2

2.1. Lotka jest wykonana z materiałów naturalnych i/lub syntetycznych. Charakterystyka lotu lotek wykonanych z dowolnych materiałów jest ogólnie podobna do lotek wykonanych z naturalnych piór z korkową podstawą pokrytą cienką warstwą skóry.

2.2. Lotka piórowa.

   2.2.1. Lotka ma 16 piór zamocowanych w podstawie.

        2.2.2. Pióra mają jednakową długość od 62 do 70 mm mierząc od koniuszków piór do powierzchni podstawy.

   2.2.3. Koniuszki piór są ułożone w okrąg o średnicy od 58 do 68 mm.

   2.2.4. Pióra są mocno związane nicią lub innym odpowiednim materiałem.

   2.2.5. Podstawa ma średnicę od 25 do 28 mm i jest zaokrąglona na spodzie.

   2.2.6. Lotka waży od 4,74 do 5,50 g.

2.3. Lotka niepiórowa.

        2.3.1. „Koszyczek” lub symulacja piór z materiałów syntetycznych zastępuje naturalne pióra.

   2.3.2. Podstawa jak w przepisie 2.2.5.

       2.3.3. Wymiary i ciężar jak w przepisach 2.2.2., 2.2.3. i 2.2.6. Jednak z powodu różnic w ciężarze właściwym i innych właściwościach materiałów syntetycznych w porównaniu z piórami dopuszczalna jest różnica do 10%.

2.4. Uwzględniając niezmienność ogólnych właściwości szybkości i lotu modyfikacje powyższych parametrów lotek mogą zostać przyjęte za zgodą Związku Narodowego, którego to dotyczy tam, gdzie warunki atmosferyczne spowodowane wysokością lub klimatem powodują, że lotka standardowa jest nieodpowiednia.

loading...