belka z lotk 2

1.1. Boisko jest prostokątem wyznaczonym liniami o szerokości 40 mm jak na rysunku A.

   1.1.1. Boisko dla badmintona na wózku jest jak na rysunkach D i E odpowiednio.

   1.1.2. Dla klas badmintona na stojąco boisko do gry pojedynczej jest jak na rysunku F.

1.2. Linie wyznaczające boisko są łatwo dostrzegalne najlepiej koloru białego lub żółtego.

1.3. Wszystkie linie należą do obszaru, który tworzą.

1.4. Słupki o wysokości 1,55 m od powierzchni boiska stoją pionowo gdy siatka jest naprężona jak w przepisie 1.10.

1.5. Słupki są ustawione na liniach bocznych do gry podwójnej jak na rysunku A niezależnie czy rozgrywana jest gra pojedyncza czy podwójna. Słupki i ich podpory nie wchodzą do wewnątrz boiska.

1.6. Siatka jest wykonana z ciemnego sznurka równej grubości o wymiarach oczek nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 mm.

1.7. Siatka ma 760 mm szerokości i co najmniej 6,1 m długości.

1.8. Górny brzeg siatki jest obszyty z obu stron 75 mm białą taśmą z materiału owiniętą wokół sznurka lub linki. Taśma ta pozostaje na wierzchu sznurka lub linki.

1.9. Sznurek lub linka jest mocno naprężona równo z wierzchołkami słupków.
                                                                        Rysunek A

Rys A

Uwagi: Długość przekątnej całego boiska = 14,723 m.

Boisko to może być użyte zarówno do gry pojedynczej jak i podwójnej.

Nieobowiązkowe znaki testowe pokazano na rysunku B.

1.10. Mierząc od powierzchni boiska górny brzeg siatki jest na wysokości 1,524 m nad środkiem boiska i 1,55 m nad liniami bocznymi do gry podwójnej.

1.11. Nie ma szczelin pomiędzy końcami siatki i słupkami. Jeżeli potrzeba, to końce siatki są przywiązane do słupków na całej szerokości.

Rysunek B

Rys B

na rysunkach D,E,F: cieniowanie szare = boisko, cieniowanie czarne = pole serwisowe

Rysunek D

Boisko i pole serwisowe do gry pojedynczej w badmintonie na wózku (WH)

rys d

Rysunek E

Boisko i pole serwisowe do gry podwójnej w badmintonie na wózku (WH)

rys e

Rysunek F

Boisko i pole serwisowe do gry pojedynczej w badmintonie na stojąco (SL3)

rys f

 

 

loading...