belka z lotk 2

Zawodnik = osoba grająca w badmintona

Mecz = rywalizacja w badmintonie pomiędzy dwiema przeciwnymi stronami - w każdej jeden lub dwóch zawodników

Gra pojedyncza = mecz, w którym jest po jednym zawodniku z każdej strony

Gra podwójna = mecz, w którym jest po dwóch zawodników z każdej strony

Strona serwująca = strona mająca prawo do serwu

Strona odbierająca = strona przeciwna do strony serwującej

Wymiana = sekwencja uderzeń lotki (jednego lub więcej) rozpoczynająca się serwem i trwająca dopóki lotka nie przestanie być w grze

Uderzenie = ruch rakietą zawodnika z zamiarem odbicia lotki

Przepisy stosowane tylko w parabadmintonie:

1.1.1, 1.1.2,5.2, 9.1.3.1, 9.1.4.1, 9.1.6.1, 10.1.3, 13.3.4.1, 13.6, 16.5.3.

loading...