belka z lotk 2

1. W rozumieniu tego Kodeksu trenerem / działaczem jest każda osoba pełniąca tę funkcję i zasiadająca obok boiska podczas meczu.

2. Trenerzy i działacze podczas meczu gdy są obok lub na boisku:

2.1. winni być odpowiednio ubrani w strój drużyny i / lub koszulkę polo / bluzę oraz długie spodnie / spódnicę. Za niewłaściwy strój (między innymi) uważa się klapki / sandały i krótkie spodenki. Sędzia główny decyduje czy trener / działacz jest właściwie ubrany,

2.2. siedzą na wyznaczonych krzesłach poza boiskiem za swoim(i) zawodnikiem/ami z wyjątkiem dozwolonych przerw, gdy trener / działacz chce przejść na inne boisko musi to uczynić gdy lotka nie jest w grze,

2.3. nie mogą podpowiadać gdy lotka jest w grze ani w żaden sposób przeszkadzać przeciwnikowi/m lub zakłócać gry,

2.4. nie mogą opóźniać gry przez podpowiadanie w jakiejkolwiek formie,

2.5. w przepisowych przerwach w grze muszą wrócić na swoje wyznaczone krzesła natychmiast po komendzie sędziego prowadzącego „… 20 sekund”,

2.6. nie mogą ustnie zagłuszać ani zastraszać w formie krzyku, ukierunkowanego gestu lub w inny sposób rozpraszać widzów, sędziów, trenerów, działaczy i zawodników strony przeciwnej,

2.7. nie mogą próbować porozumiewać się w jakikolwiek sposób z trenerami, działaczami i zawodnikami strony przeciwnej, ani używać żadnych urządzeń elektronicznych w jakimkolwiek celu m. in. przenośnych telefonów lub komputerów czy podobnych urządzeń,

2.8. nie mogą dokonywać ani próbować niepożądanych lub obraźliwych czynów albo kontaktu fizycznego w jakikolwiek sposób z widzami, sędziami, trenerami, działaczami i zawodnikami strony przeciwnej,

2.9. nie mogą dezawuować sportu komentując w mediach zarówno przed, podczas, jak i po turnieju, odnosząc się do sędziów, trenerów, działaczy czy zawodników z osobistymi zarzutami sugerującymi stronniczość lub poddających w wątpliwość ich uczciwość.

3. Konsekwencje łamania niniejszego Kodeksu

3.1. Jeżeli trener / działacz:

     3.1.1. próbuje przekazać informację o dowolnym znaczeniu zawodnikowi gdy lotka jest w grze (2.3.) sędzia prowadzący ogłasza powtórkę (przepis 14.2.5.). Gdy ta sytuacja powtarza się zostaje wezwany sędzia główny.

3.2. Jeżeli trener / działacz:

   3.2.1. jest niewłaściwie ubrany (2.1.)

   3.2.2. nie siedzi na wyznaczonym krześle podczas gry (2.2.),

   3.2.3. próbuje opóźniać grę (2.4.),

   3.2.4. nie powraca na wyznaczone krzesło po komendzie 20 sekund (2.5.),

        3.2.5. ustnie zagłusza, zastrasza lub rozprasza sędziów, innych trenerów, działaczy i zawodników strony przeciwnej (2.6.),

       3.2.6. próbuje porozumiewać się w jakikolwiek sposób z trenerami, działaczami i zawodnikami strony przeciwnej w podczas gry (2.7.),

- sędzia prowadzący daje ustne ostrzeżenie temu trenerowi / działaczowi.

3.3. W razie wykroczenia z pkt. 3.1. lub powtarzającego się wykroczenia z pkt. 3.2. sędzia prowadzący wzywa sędziego głównego, który może usunąć trenera / działacza z boiska.

3.4. W razie rażącego naruszenia tego Kodeksu albo kontaktu fizycznego (2.8.) sędzia prowadzący wzywa sędziego głównego, który może usunąć trenera / działacza z boiska albo z hali do końca turnieju lub jego części.

3.5. W razie decyzji sędziego głównego opisanej w pkt. 3.4. nie ma zastępstwa za usuniętego trenera / działacza do końca meczu.

3.6. Jeżeli PZBad uzna, że został naruszony pkt. 2.9. wszczyna wobec obwinionego postępowanie dyscyplinarne.

4. Uporczywe lub złośliwe naruszenia tego Kodeksu są zgłaszane do PZBad w sprawozdaniu sędziego głównego.

5. Zakazane są jakikolwiek zakłady bukmacherskie (hazardowe) związane z turniejem, na którym pełni się funkcję sędziego, trenera lub działacza.

6. PZBad może według własnego uznania wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec trenera / działacza zgłoszonego jako naruszającego ten Kodeks.

loading...