belka z lotk 2

Zarząd Polskiego Związku informuje, że w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 r., była prowadzona kontrola Ministerstwa Sportu i Turystyki dotycząca realizacji:

- umowy nr 2017/0248/0004/SubB/DSW z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- umowy nr 2017/0249/0004/SubB/DSW z dnia 9 czerwca 2017 r. o dofinansowanie zadań publicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz
- umowy 2017/0061/0062/UDot/4/DSW z dnia 15 lutego 2017 r.,
- umowy nr 2017/0156/0062/UDot/DSW z dnia 13 marca 2017 roku o dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa, zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki, która zakończyła się sprawozdaniem z kontroli z dnia 11 czerwca 2018 roku. – SPRAWOZDANIE Z KONTROLI.

Zarząd wystosował do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 21 czerwca 2018 r. pismo wyjaśniające przyczyny zaistniałych błędów, skutkujących nałożeniem na PZBad do zwrotu kwoty 25.542,69 zł. 

Zdaniem Zarządu główna kwota 18.667,16 zł wynikała z faktu, iż Fundacja Polskiego Związku Badmintona (działająca pod nazwą Fundacja Narodowy Badminton) podpisała porozumienie o przekazaniu organizacji Polish Open. Zgodnie z ww. porozumieniem, PZBad miał wspierać Fundację przy organizacji turnieju Polish Open, poprzez zapewnienie finansowania kosztów obsługi sędziowskiej (§ 4 porozumienia).

Zarząd wystosował pismo pokontrolne do Ministerstwa Sportu i Turystyki następującej treści – PISMO WYJAŚNIAJĄCE.

loading...