belka z lotk 2

Nowe stroje sędziowskie!

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Badmintona kadencji 2012 – 2016 na pierwszym zabraniu w Lubinie zatwierdziło nowe stroje sędziowskie (czarne koszulki), które zostały zaprezentowane gremium sędziowskiemu podczas Krajowej Narady Sędziów w trakcie Polish Open 2012. Stroje będą obowiązkowe od 01.09.2013 na wszystkich zawodach rangi mistrzowskiej i międzynarodowej organizowanych przez PZBad. Stroje nie są obowiązkowe dla sędziów, którzy posiadają już stroje międzynarodowe wyprodukowane przez Badminton Europe lub pozyskają w inny sposób stroje identyczne do zaproponowanych przez KS PZBad.

loading...