belka z lotk 2

OPŁATY SĘDZIOWSKIE

Kolegium Sędziów PZBad niniejszym przypomina, że do wpisania na listę uprawnionych sędziów publikowanej na witrynie internetowej PZBad niezbędne jest dokonanie stosownej opłaty zgodnie z pkt. IV.D Regulaminu Sędziów oraz uchwałą Kolegium Sędziów:

1. Za wpis na liście (pkt. IV.A.3) pobiera się opłatę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i rodzajem rejestracji:

  • sędzia zwykły 20 zł,
  • państwowy sędzia liniowy 30 zł,
  • państwowy sędzia prowadzący (ewentualnie z liniowym) 50 zł,
  • państwowy sędzia główny (ewentualnie z prowadzącym i/lub liniowym) 70 zł.

2. Opłata dotyczy danego roku tzn. na rok 2018 należy dokonywać wpłat od 1 grudnia 2017 roku. Opłaty (zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami) dokonuje się na ogólne konto Polskiego Związku Badmintona: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 1014 0000 0001 0795 0017 SWIFT CODE - WBK PPL PP XXX

loading...