BELKA                            

 

 

Marek Krawczyk, Przewodniczący

Leszek Rorat, Wice przewodniczący

Radomir Preyzner, Sekretarz

Wojciech Ożóg, Skarbnik

Tomasz Rogowski, Członek

 

 

Notatka ze spotkania Kolegium Sędziów: Warszawa, 24.03.2017 r.

loading...